Burgerinitiatief 't Perron in Valthe (Drenthe)

Bewoners uit Valthe hebben het initiatief genomen om het dorpsplein ’t Perron in eigen beheer op te knappen om nieuwe activiteiten op te ontwikkelen of gewoon elkaar te kunnen ontmoeten op een mooie aantrekkelijke plek in het dorp. Met het terugbrengen van de station sfeer en het uitbreiden van de groene ruimte wordt het dorp aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers.

Een dorp dat voorsorteert op de effecten van de krimp. De impact van alleen al het verlevendigen van het dorpsplein draagt op twee manieren bij aan de leefbaarheid van Valthe: - Het versterken van de trots en de identiteit van het dorp en haar bewoners, met een positieve invloed op de saamhorigheid en de cohesie in het dorp. - Het versterken van het imago en de uitstraling van het dorp in de omgeving, een trek-pleister voor bezoekers aan de regio door dagrecreatie en nationaal door verblijfsrecreatie.